Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 oktober 2017, over deze onderwerpen: Financiën

Onder impuls van onze N-VA schepen van financiën Bert Rousseau werd het kerkenplan voor de 4 kerken van de gemeente Putte door de verschillende bevoegde instanties opgesteld en goedgekeurd. Hierbij wordt de instandhouding van een deel van ons cultureel erfgoed naar de toekomst gevrijwaard. In …

Op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

OCMW Putte gaat leningen vervroegd aflossen De rekeningen van gemeente en OCMW werden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat de gemeente financieel op goede weg is, wisten we al, maar dat het OCMW al een tijdje goed doet is minder bekend. Schepen voor financiën Bert Rousseau: “Het OCMW eindigt met …

Op 17 november 2016, over deze onderwerpen: Financiën

Het meerjarenplan volgens Schepen van Financiën Bert Rousseau Bert Rousseau:”We hebben hard gewerkt aan een realistisch en evenwichtig meerjarenplan. Een mooie balans tussen minder lasten en extra investeren. We zullen de volgende jaren maar liefst 3 miljoen euro extra investeren bovenop de reeds …

Op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën

Positief resultaat samen met extra investeringen, extra schuld afbouw en verlaging van de belastingen. Op de gemeenteraad van december wordt een nieuw meerjarenplan voor de gemeente Putte ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan bevat een ruime afbouw van de gemeenteschuld van 6,3 miljoen …

Op 8 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

De OCMW-raad keurde het gewijzigde meerjarenplan 2016 – 2019 en het bijhorende budget voor 2016 goed. Hierin worden 2 grote investeringsprojecten voorzien, nl. 3 nieuwe transitwoningen en een nieuwe kinderopvang voor Grasheide. Daarnaast wordt er een extra schuldafbouw voorzien. Bij de bijsturing …

Op 20 november 2015, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

Het OCMW van Putte beschikt over gelden welke voortkomen uit de verkoop van onroerende goederen. Het totale bedrag van verkopen van de afgelopen periode overstijgt ruim het nodige investeringsbudget voor de volgende jaren. Omdat het niet raadzaam is deze gelden te beleggen, lijkt het meer zinvol en …