Milieu

N-VA Putte gaat voor een duurzaam en doordacht milieu- en energiebeleid. Hierin geeft de gemeente het goede voorbeeld en maakt de burger mee het beleid. Dit zorgt voor een breed draagvlak dat beter is afgestemd op de lokale behoeften. Zo werkt de gemeente samen met lokale milieu- en natuurverenigingen én buurtverenigingen voor een beter milieubeleid . Durven kiezen is hierbij belangrijk. De kost van een goed beleid is immers veel kleiner dan de kost van het opruimen van achtergebleven vervuiling

Nieuws over dit onderwerp

Samen kruiden kweken en oogsten

Een fleurig bloemenperk geeft kleur, maar  wat als je nu iets zou planten dat zowel mooi als nuttig is? De gemeente Putte neemt i.s.m. de gemeentelijke milieuraad proef op de som.   Een bloembak vol …