Peter De Vooght

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Mobiliteit

° 1974, gehuwd met Françoise en vader van 3 kinderen

Peter is naast zijn schepenambt beroepshalve actief in de sector van het buitenschrijnwerk. In het college van burgemeester en schepenen is hij verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente en voor ruimtelijke ordening.

We moeten nog meer inzetten op fietsers, zoals met de nieuwe fietsstraat in Peulis.