Schepenen

Jeroen De Cuyper

Milieu, Sport en Economie

Peter De Vooght

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Mobiliteit

Bert Rousseau

Sociale Zaken, Armoedebeleid, Welzijn en Financiën