Lokaal werk

Na een stevige campagne in 2012 waar we voor het eerst zelfstandig naar de kiezer trokken kregen we van u, de Putse burger, het vertrouwen om onze woorden in daden om te zetten.

Sinds de installatie van het nieuwe college in 2013 spannen we ons dan ook op verschillende vlakken in om de door ons beloofde verandering door te voeren in het beleid van onze gemeente. Hierbij gebruiken we ons programma als leidraad, een programma met een aantal krachtige, haalbare lijnen die het ons mogelijk stellen om de opgenomen uitdagingen aan te pakken.

 

We streven er naar om een gemeente te creëren waar iedereen zich thuis kan voelen, waar voldoende mogelijkheden tot kinderopvang zijn, waar goed onderwijs in de buurt voorhanden is, waar een boeiend verenigingsleven bestaat, waar de combinatie wonen - werken - ontspanning op ondersteuning kan rekenen, waar middenstanders en ondernemers kunnen groeien… Een gemeente waar mensen de vrijheid hebben om zich te ontplooien en op die manier vorm te geven aan een levendig gemeenschapsgevoel.

Voor N-VA Putte zijn alle Putse deelgemeenten even belangrijk. Tenslotte geven zij vorm aan de eigenheid, het karakter en de charme van Putte.