Sociale zaken

Voor N-VA Putte heeft elke inwoner recht op een menswaardig bestaan. Discriminatie of voorkeursbehandelingen omwille van geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap, inkomen, levensbeschouwing of afkomst zijn onaanvaardbaar. Een efficiënt en transparant sociaal beleid houdt ook in dat het evenwicht tussen rechten en plichten voor elke individuele burger gewaarborgd blijft.

Nieuws over dit onderwerp

Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen terug in Putte

In oktober vorig jaar werd de dienstverlening vanuit de Rijksdienst voor Pensioenen die toen 7 jaar bestond stopgezet. Op aandringen van het gemeente- en OCMW-bestuur komt de directie van de …