Sport

Op het gebied van sport is N-VA Putte van mening dat onze gemeente verder moet doen met het aanzetten van de mensen tot levenslang sporten. Het is dan ook belangrijk dat onze gemeente hier een regierol opneemt. N-VA Putte wil dan ook een aangenaam sportklimaat creëren waarbinnen sport zijn gemeenschapsvormende rol kan opnemen. Daarnaast verdient een veilige en gezonde sportbeoefening steeds extra aandacht, net als het vrijwaren van de integriteit van de sport op elk niveau. 

Nieuws over dit onderwerp