1 jaar later, een balans

Op 3 februari 2014

Beste inwoner van Beerzel, Grasheide, Peulis en Putte,

Dank zij uw steun bij de laatste verkiezingen voeren we nu gedurende één jaar actief mee beleid in Putte om onze speerpunten vorm te geven.  Tijd om kort een balans op te maken.

Een budget op orde was één van onze belangrijke doelstellingen. N-VA Putte heeft een halt toegeroepen aan de steeds groter wordende schuldenlast in onze gemeente. Om dit te realiseren was een besparing op de eigen werking noodzakelijk, en dit zonder te raken aan de dienstverlening

Ook het verlagen van de personenbelasting past in dit plaatje.  Een trendbreuk met het verleden is hiermee een feit.

Verder investeren in diverse domeinen is niet evident maar wel noodzakelijk. We willen immers dat Putte verder groeit. Ondanks de moeilijke financiële toestand blijft de gemeente investeren in sport, cultuur, het verenigingsleven en het openbaar domein.

Dat we een gezinsvriendelijke gemeente zijn, blijkt uit de aangepaste openingsuren, de bijkomende investeringen in kinderopvang en uit de inspanningen die de gemeente levert om wonen in eigen streek haalbaar te maken. De N-VA wil een rechtvaardig, correct en sociaal beleid. Onze OCMW-voorzitter is volop bezig met de verdere uitbouw van een dienstencentrum.

Er wordt actie ondernomen op het gebied van mobiliteit. De voorbereiding op de openstelling van de R6 is volop aan de gang. De meerjarenplanning legt sterk de nadruk op de leefbaarheid met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Als fractieleider ben ik blij dat onze belangrijke programmapunten in de meerjarenplanning voorkomen. Met een sterke ploeg aan het roer maken we als N-VA Putte in onze gemeente effectief het verschil!

 Katelijne Weyns,

N-VA Putte

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is