11 Juli viering - Opening prieeltje met steun van o.a. N-VA Putte

Op 11 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur en erfgoed

In het kader van de Vlaamse Feestdag werd de op 11 juli het prachtige historisch Prieeltje officieel geopend. De heropbouw van dit Prieeltje kwam tot stand door de nauwe samenwerking van verschillende partijen en is vanaf nu in zijn volle glorie te bezichtigen op de Heemkring De Molenijzer. Om dit project te realiseren moest er ook gezocht worden naar financiële middelen. Ook N-VA Putte heeft hier als Gouden schenker zijn steentje bijgedragen.

Na het welkomswoord, was het aan Tamara Ingels om een historische blik te werpen op de geschiedenis van prieeltjes. Het bewuste prieeltje bevond zich jarenlang achter de vroegere herberg Kasteeltje van Namen en op het moment van de afbraak in 2013 stond het in de tuin van een woning in de Molenlei. Met een aantal vrijwilligers van het Davidsfonds, samen met de steun van de heemkring en de gemeente werd gestart aan de heropbouw van dit prachtige historisch zeshoekig gebouw.

Daarna was er de officiële opening van het prieeltje door schepen van cultuur in bijzijn van onze N-VA schepenen en tal van bestuursleden. 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door leden van de Koninklijke Fanfare De Gouden Lier. De officiële opening, hoe kon het anders op 11 juli, werd afgesloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw.

Onze N-VA mandatarissen en bestuursleden danken iedereen nogmaals waaronder het Davidsfonds, de Heemkring, de gemeente Putte en de Gouden en Bronzen schenkers voor tot standkomen van dit prachtige initiatief.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is