Aangepast meerjarenplan OCMW goedgekeurd: gemeentelijke bijdrage daalt

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

Tijdens de voorbije gemeenteraad van november werd het aangepaste meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd. In dit aangepast meerjarenplan werd het resultaat van de rekening van 2016 opgenomen. Er zijn geen wijzigingen aan de beleidsdoelstellingen aangebracht en het meerjarenplan werd verder uitgebreid met 2020.

De voornaamste wijzigingen in dit meerjarenplan zijn de volgende:

 

1. Een daling van de gemeentelijke bijdrage. In het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 werd een jaarlijkse bijdrage van de gemeente voorzien van 1,6 miljoen per jaar. In de aangepaste versie kon dit verminderd worden vanaf dit jaar naar:

 2017  2018  2019  2020
 €1.450.000,00  € 1.400.000,00  € 1.450.000,00  € 1.450.000,00

              

 

 

 2. De verdere integratie van de diensten van gemeente en OCMW met gemeenschappelijke ondersteunende diensten is voorzien zodat beiden klaar staan voor de nieuwe geïntegreerde werking vanaf 2019.

 3. De verlenging van de projecten voor de anderstaligen is opgenomen. Hiervoor werden in de loop van dit jaar ook extra subsidies bekomen.

 4. In 2018 worden twee woningen van de Lokale OpvangInitiatieven opgezegd die de eigenaars wensen te verkopen. Gelet op het aantal leegstaande plaatsen die er momenteel zijn, vervangt het OCMW deze woningen niet waardoor het aantal LOI-plaatsen voor de opvang van vluchtelingen afneemt van 17 naar 8. In het begin van deze legislatuur waren dat nog 26 plaatsen.

 5. In de toekomst zet het OCMW verder sterk in op activatie van mensen in leefloon via tewerkstellingen.

 6. Via het Dienstencentrum breiden de warme maatlijden naar de deelgemeentes volgend jaar uit en zal een bevraging via bpost bij 80-plussers gebeuren.

 7. Extra investeringen zijn voorzien zodat het totale investeringsbudget voor dit en de volgende jaren opgetrokken wordt tot € 1.355.360. Dit gebeurt zonder nieuwe leningen aan te gaan, maar met de beschikbare middelen die er nog zijn van eigendommen die verkocht werden. Zo zijn er nieuwe investeringen in Dienstencentrum Het Lijsternest, aanpassingen aan de bejaardenwoningen van de Driesstraat, omgevingswerken aan de nieuwe transitwoningen op Grasheide, aankoop van laptops voor gebruik bij huisbezoeken door de sociale dienst.

 8. Verder wordt in extra schuldafbouw voorzien. Buiten de jaarlijkse aflossingen is ook in 2019 een extra aflossing van een lening van € 80.000 gepland die op vervaldag komt en zo zonder intresten of andere kosten kan afbetaald worden.


“Dit alles geeft een meerjarenplan waarin voor elk jaar een positief resultaat bekomen wordt na afbetaling van de leningen. In dit meerjarenplan is ook nog een gecumuleerd resultaat aanwezig van € 800.000, een marge voor het toekomstig beleid”, besluit OCMW-voorzitter Bert Rousseau.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is