Bouwaanvraag gaat voortaan digitaal in Putte

Op 15 januari 2015

Vanaf 2 februari kunnen burgers en architecten de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen in Putte. Hiermee wordt het mogelijk voor de bouwer om eenvoudiger, sneller en transparanter de stedenbouwkundige vergunningsprocedure te doorlopen. De gemeente Putte behoort bij de eerste 10 gemeentes in Vlaanderen waar de mogelijkheid van de digitale bouwaanvraag wordt aangeboden.

Sneller, eenvoudiger, transparanter

Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indienen in veelvoud. Gedurende het hele vergunningsproces komen er verschillende documenten en bijlages bij waardoor een zeer dik dossier wordt gevormd en bovendien legt het dossier fysiek een lange weg af.
Schepen van ruimtelijke ordening, Peter De Vooght is verheugd dat de digitale bouwaanvraag daar nu verandering in kan brengen: “De digitale afhandeling moet nu de procedure versnellen, vereenvoudigen en overzichtelijker maken voor de aanvragers. Tevens zal dit op termijn een verlichting van de administratieve last voor de gemeente met zich meebrengen. De aanvraag zal verlopen via een centraal uitwisselingsplatform, het omgevingsloket, dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.”

De voordelen van de digitale bouwaanvraag op een rijtje:

• Het aanvraagdossier indienen en opvolgen kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, dus wanneer het de aanvrager zelf uitkomt.
• Op elk moment kan de status van de aanvraag ingekeken worden. De aanvrager kan in elke fase de stand van zaken opvolgen. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.
• De ingebrachte informatie wordt in een centraal bestand bewaard. Daardoor moet de aanvrager niet opnieuw informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is.
• Aanvragers, architecten en lokale besturen kunnen tijd, en dus geld, besparen door digitaal te werken. Uit onderzoek blijkt dat de digitalisering voor lokale besturen een besparing kan betekenen van 100 à 160 euro, afhankelijk van het soort aanvraag.

“Dankzij de digitalisering zetten we een logische stap voorwaarts waarbij we rekenen op een besparing in tijd en geld. We gaan er dan ook over nadenken om via het geldende retributiereglement op dossieronkosten de digitale indiening te stimuleren door een lagere kost aan te rekenen. Op termijn zijn dan ook de kasten en bureaus vol dossiers verleden tijd” vult schepen de Vooght aan.

Papieren bouwaanvraag blijft mogelijk

Vanaf 2 februari 2015 kan je in Putte een stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen op www.omgevingsloket.be (digitaal platform van de Vlaamse overheid), met je elektronische identiteitskaart. Bij een helpdesk kan je met eventuele vragen terecht. Het gemeentebestuur wil digitaal werken zoveel mogelijk stimuleren, maar het blijft nog steeds mogelijk om je bouwaanvraag op papier in te dienen.

Meer info is ter beschikking op www.omgevingsloket.be en www.putte.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is