Einde onbestuurbaarheid gemeente Putte

Op 23 juni 2015

De Raad van State geeft ons gelijk! Na ruim een jaar kan de nieuwe bestuursploeg eindelijk van start gaan. Op vrijdag 12 juni 2015 werd het nieuwe schepencollege beëdigd.
Geen tijd om te feesten... wel om er weer volop tegenaan te gaan. Met een positieve kijk op de toekomst.

Het moet gezegd, de onbestuurbaarheid in onze gemeente heeft de Putse bevolking niet onberoerd gelaten! Daarom kreeg u eerder al in ons Huis-aan-huis blad van november 2014 uitvoerig toelichting bij ons standpunt.  Onze stellingname was weloverwogen en werd stevig doorgepraat tijdens onze bestuursvergaderingen. De hand aan de ploeg slaan en krachtdadig verder werken, dat was en is nog steeds ons motto.


Ook op onze open ledenvergadering van 12 februari ll. hebben onze schepenen de politieke situatie en genomen beslissingen grondig uiteengezet.  Kritische vragen werden niet ontweken. Die getuigen immers van een grote bezorgdheid  en verdienen daarom een ernstige reactie.

Nu kunnen we verder.  Met onze nieuwe coalitiepartner Open VLD hebben we een sterke meerderheid van 14 zetels op 25.  Een stevige basis waar we steeds voor hebben gekozen.

Financiën
Een belangrijk programmapunt van N-VA Putte blijft financiën en begroting. Na onderhandelingen met onze nieuwe coalitiepartner hebben we de bevoegdheid Financiën bedongen. Bert Rousseau blijft OCMW- voorzitter maar neemt er tegelijk deze portefeuille bij.
Verrassing?  Neen,  want onze mandatarissen hebben de financiële toestand van de gemeente altijd nauwlettend bewaakt. Iedereen die al eens een gemeenteraad bijwoonde, weet dat Bert  deze materie door en door beheerst.
Zware opdracht? Ja, want de goedkeuring van de begrotingen alsmede de opstelling van het meerjarenplan vergt heel wat cijferwerk. En een schuldvermindering blijft voor N-VA Putte essentieel.

We gaan er met volle moed er tegenaan!  Goede, nuchtere communicatie rond hoe de vork in  de steel zit en wat onze standpunten zijn, daar gingen we voor en dat  zullen we  blijven doen.

Dank aan iedereen die  ons in de voorbije maanden is blijven steunen!

Freddy Vertommen,

voorzitter N-VA Putte

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is