Extra investering in het Putse sportbeleid

Op 22 december 2015, over deze onderwerpen: Sport

Tijdens de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 was er heel wat aandacht voor het Putse sportbeleid.

“Als gemeentebestuur hebben wij het altijd zeer belangrijk gevonden dat er binnen de gemeente voldoende ruimte is voor sportbeoefening door jong en oud, individueel of in ploegverband.”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts. “Het aanbieden van een goede gemeentelijke infrastructuur is hierbij echter noodzakelijk.”

De komende twee jaren zal er voornamelijk geïnvesteerd worden in de korfbal en de Putse tennisclub. Twee clubs die reeds geruime tijd actief zijn in een gemeentelijk sportcomplex  en de voorbije jaren een aanzienlijke ledengroei kenden.

“Deze combinatie van een verouderde infrastructuur en exponentiële groei maakt het noodzakelijk om extra inspanningen te leveren”, vult schepen van sport Jeroen De Cuyper aan. “In totaal wordt 700.000 euro  uitgetrokken, 400.000 voor de korfbal en 300.000 voor de tennisclub.”

Bij de korfbal zullen de kleedkamers en kantine aangepakt worden. Ongeacht de inspanningen die door de club geleverd worden, kwamen er de laatste jaren onder andere problemen met hygiëne, verluchting en legionella. De kantine en bijbehorende keuken en berging zijn door het grote ledenaantal te klein geworden.

Door een stijging van het ledenaantal met 69% de laatste jaren bij de Putse tennisclub volstaat het niet om enkel de bestaande tennisterreinen te renoveren om de continuïteit van de clubwerking te kunnen garanderen. Naast de renovatie van de onderbouw van twee gravel terreinen zullen er daarom 2 nieuwe terreinen aangelegd worden, samen met omkaderende werken (bijv. afsluiting, sproei installatie e.a.)

Tot slot wil schepen van sport en milieu Jeroen De Cuyper nog de nadruk leggen op het gevoerd financieel beleid tot realisatie van deze projecten. Door op een duurzame manier te werk te gaan, zullen de accommodaties in de Tinstraat geclusterd worden en zal er bij de tennisclub extra aandacht zijn voor onder andere een milieuvriendelijke sproei-installatie.

“Wij hebben gemerkt dat het ledenaantal in de Putse sportclubs in de voorbije 13 jaar bijna verdrievoudigd is door kwalitatieve sportinfrastructuur aan te bieden. De verenigingen vormen immers een sociaal vangnet voor onze Putse burgers”, aldus de burgemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is