Gemeente Putte neemt deel aan de provinciale fietsbarometer

Op 28 februari 2015

De gemeente Putte neemt deel aan de provinciale fietsbarometer. Dit initiatief, waarmee de provincie Antwerpen een trendsetters is in Europa, heeft tot doel om op een gestructureerde manier gegevens te verzamelen over het recreatieve en functionele fietsverkeer. Deze gegevens zullen dienen om tot een integraal fietsbeleid te komen.

Schepen voor Mobiliteit Peter De Vooght legt uit : ‘We hebben veel aandacht voor het traag verkeer in ons mobiliteitsbeleid en we zijn dan ook verheugd ons steentje te kunnen bijdragen aan een gemeenteoverschrijdend fietsbeleid. De gemeente verbindt zich ertoe op geregelde tijdstippen informatie over fietsroutes te verzamelen op haar grondgebied en deze over te maken aan de provincie. Naast het deel uitmaken van een gemeenteoverschrijdend initiatief is een ander voordeel dat we de rest van het jaar de teltoestellen kunnen inzetten om lokaal beleid te ondersteunen.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is