Groene peters-campagne in Putte groot succes

Op 11 maart 2015

Dinsdag 10 maart vond het startmoment van de groene peters plaats.

 Wie zich kandidaat stelde om groene peter of meter te worden van een berm staat in voor het verwijderen van het zwerfvuil langs die berm. Hier tegenover staat een kleine vergoeding. Dit is het tweede jaar dat de groene peters-campagne georganiseerd wordt.

 Met 22 groene peters is de groep verdrievoudigd tegenover startjaar 2014. Iedereen die wil meewerken aan een propere gemeente kon zich aanmelden. Groene peters ruimen minstens 2 keer per jaar het zwerfvuil op langs de gekozen berm. Hiervoor krijgen ze een financiële ondersteuning van 0,04 euro per lopende meter. Daarenboven voorziet het gemeentebestuur het nodige materiaal voor de opruiming. Er boden zich zowel individuele Puttenaars als natuurverenigingen en scholen aan. De komende weken zullen zij ijverig zwerfvuil ruimen langs de bermen.

Jeroen De Cuyper, schepen van leefmilieu, licht toe: “Het gemeentebestuur van Putte wil haar inwoners actief betrekken bij de problematiek van zwerfvuil. Er wordt hard ingezet op sensibilisering. De groene peters-campagne past in een groter geheel. Binnenkort zullen er ook bermborden en affiches verspreid worden met een sensibiliserende boodschap.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is