Kerkenplan gemeente Putte onder impuls van N-VA schepen Bert Rousseau.

Op 8 oktober 2017, over deze onderwerpen: Financiën

Onder impuls van onze N-VA schepen van financiën Bert Rousseau werd het kerkenplan voor de 4 kerken van de gemeente Putte door de verschillende bevoegde instanties opgesteld en goedgekeurd. Hierbij wordt de instandhouding van een deel van ons cultureel erfgoed naar de toekomst gevrijwaard.

In 2013 stemde de Vlaamse Overheid al een decreet waarin gemeenten verplicht werden om een kerkenplan op te stellen. Dit kerkenplan werd een voorwaarde voor het bekomen van subsidies voor renovatie en instandhouding van kerkgebouwen. Om deze subsidies ook in de toekomst veilig te stellen, bracht onze N-VA schepen Bert Rousseau de nodige betrokken partijen samen om dit plan op te stellen. Naast de gemeente Putte werden het bisdom Antwerpen, de 4 kerkfabrieken en parochieteams betrokken. “We namen hierbij de visie van de parochiale eenheid Mozes, waartoe Putte en Heist-op- den-Berg behoren, over”, laat onze N-VA schepen nog weten. “Dat betekent dat de vier kerken in de nabije toekomst blijvend gebruikt worden voor erediensten. Ook het gebruik voor concerten, tentoonstellingen en andere geschikte activiteiten blijft mogelijk.”

Met dit kerkenplan dat intussen ook reeds de goedkeuring kreeg van de gemeenteraad en het bisdom is het fundament gelegd voor de toekomstige kerkenplannen. Elke legislatuur moet dit plan herbekeken worden. Hierbij is een herziening van deze visie mogelijk en kunnen de nodige instandhouding- en renovatiewerken beschreven worden. Ook de financiële meerjarenplannen zullen hierop gebaseerd worden.

Belangrijk voor onze gemeente Putte is dat dankzij dit plan de lopende subsidieaanvraag voor de renovatie van het interieur van de kerk van Beerzel gevrijwaard werd. Ook kunnen er nu subsidies aangevraagd worden voor de dringende herstellingswerken aan het dak van de kerk van Grasheide.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is