Meerjarenplannen en budget 2016 Putte

Op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën

Positief resultaat samen met extra investeringen, extra schuld afbouw en verlaging van de belastingen.

Op de gemeenteraad van december wordt een nieuw meerjarenplan voor de gemeente Putte ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan bevat een ruime afbouw van de gemeenteschuld van 6,3 miljoen euro, zijnde 20% van de schuld, extra investeringen en een daling van de gemeentelijke belastingen door een verlaging van de opcentiemen van de onroerende voorheffing van 1450 naar 1400.

 

Nieuw meerjarenplan

De afgelopen maanden werd een nieuw meerjarenplan voor onze gemeente voor de volgende jaren opgesteld. Hiervoor werd, zoals in juli aangekondigd, zeer gedetailleerd te werk gegaan. Elke budgetpost werden samen met de medewerkers kritisch bekeken.

Resultaat: een nieuw meerjarenplan waarvan ongeveer drie vierde van de budgetsleutels gewijzigd werden t.o.v. de vorige versie. In dit meerjarenplan werden extra investeringen ingeschreven, extra afbouw van de gemeenteschuld voorzien en een verlaging van de belastingen door een verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing ingeschreven.

 

Projecten:

- ICT: een ruim bedrag werd voorzien voor de uitbouw van het nieuwe mid-office, wat één van de belangrijkste projecten zal worden die de volgende jaren gerealiseerd gaan worden in onze gemeente. Dit houdt een gehele reorganisatie van de dienstverlening en uitbouw van een e-loket in.

- De milieudienst heeft een bedrag van € 100.000 voorzien gespreid over 2016 en 2017 voor de sanering van de verontreinigde grond uit waterlopen die vroeger werd gestort achter de hallen Klein Boom.

- De vernieuwing van de Lierbaan: rioleringen, wegdek, fietspad in 2016 en 2017.

- Een verhoging van budgetten voorzien voor het ruimen van grachten van algemeen belang en onderhoud van bermen en boordgrachten. In totaal wordt hier € 170.000 voorzien in plaats van de € 110.000 in het budget van dit jaar. Voor belijningen werd het budget opgetrokken van € 31.000 naar € 35.000 zodat ook in kleinere wegen de belijningen vernieuwd kunnen worden in de loop van de volgende jaren. Voor herstelling en onderhoud van wegen werd het budget opgetrokken van € 280.000 naar € 350.000 euro. Met het huidige budget kunnen alleen de hoogstnoodzakelijke herstellingen uitgevoerd worden. Vanaf volgend jaar voorzien wordt ook een budget voor preventief onderhoud van onze wegen.

- Voor onze buitendiensten worden extra investeringen ingeschreven voor € 257.650. Hiervan wordt in 2016 € 32150 voorzien voor uitbatingsmateriaal en klein gereedschap. Gespreid over de volgende 3 jaar worden de vervanging van 2 oude pick-ups voorzien en 2 nieuwe wagens voor de ploegbazen. Verder worden een nieuwe hoogtewerker (€ 91.000), een afvalzuiger (€ 25.000) en een werktuigdrager waarop een pekelvat en onkruidborstel gemonteerd kunnen worden (€ 71.000).

- Voor het onderhoud van de gemeentelijke sportterreinen werd, naast het jaarlijkse minimale onderhoud dat voorzien was, om de 3 jaar een grondigere onderhoudsbeurt voorzien.

- Sport: nieuwe tennisterreinen op de Ixenheuvel en nieuwbouw voor de sportaccommodaties in de Tinstraat. Er werden de nodige middelen van respectievelijk € 300.000 en € 400.000 voorzien.

- Senioren: terug een traditionele jaarlijkse seniorenreis voorzien op 1 dag en de dansnamiddag die vorig jaar werd afgeschaft zal terug ingevoerd worden.

 

Investeringen

In het meerjarenplan worden voor 2016 meer dan 3 miljoen euro investeringen voorzien, te verhogen met investeringsbudgetten die doorlopen van het budget 2015. Voor 2017 werden al voor 2,5 miljoen euro investeringen ingeschreven in het meerjarenplan.

 

Schuld afbouw

Dit meerjarenplan voorziet ook een extra verlaging van de schulden van 1,4 miljoen euro tegenover de vorige versie die door ons in juli werd goedgekeurd, nl. 1 miljoen minder leningen voorzien in 2015 en 0,4 miljoen minder in 2016.

In vergelijking met de schuld op 31/12/2013 zal er een afbouw van niet minder dan 6.3 miljoen € gebeuren.

 

Verlaging belastingen

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen zakken naar 1400 in 2016 waar deze in 2015 nog 1450 waren.

 

Positief en realistisch budget en meerjarenplan

In de versie van het meerjarenplan dat CD&V in maart nog verdedigde waren de autofinancieringsmarge in de volgende 3 jaar nog negatief en werd deze pas in 2019 positief.

Het voorziene gecumuleerde resultaat van in 2019 bedroeg amper € 85000 en er was maar een beperkte daling van de schuldenlast voorzien die dan nog voornamelijk in 2019 gerealiseerd werd.

 

In dit meerjarenplan voorzien wij:

Elk jaar positieve autofinancieringsmarges voorzien die jaarlijks oplopen van € 449420 in 2016 tot € 896.308 in 2019

Het gecumuleerde resultaat dat in de jaarrekening van 2014 nog - € 3.019.554 bedroeg zal in dit boekjaar al positief worden. Het verwachtte eindresultaat in 2019 is een positief bedrag van € 3.554.744.

Een daling van de schuldenlast van onze gemeente van € 6.264.947 gedurende dit meerjarenplan (dus eind 2019 t.o.v. eind 2013) wat neerkomt op 20% van de schuld. Als we het einde van deze legislatuur, dus eind 2018, bekijken t.o.v. het beginsaldo van het lopende meerjarenplan wordt er al een vermindering van de schuldenlast van 5 miljoen euro gerealiseerd of 16,5 % vermindering van de schuld. Gedurende dit meerjarenplan zal de schuld per inwoner dan ook onder de € 1500 per persoon zakken.

 

‘Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit meerjarenplan dan ook nog voldoende ruimte bevat om in de loop van de volgende jaren tegenslagen op te vangen en nieuw beleid uit te werken. Naast mogelijke nieuwe projecten en extra investeringen zullen we ook de volgende jaren trachten om de zowel de gemeenteschuld als de belastingen nog extra te verlagen,’ aldus schepen van financiën Bert Rousseau.

“Alleen door een sterk en professioneel geleide gemeente en met aandacht voor een gezond financieel beleid, kunnen wij deze garantie bieden en daarbij belastingen verlagen, investeren, en schuldenlast afbouwen, aldus nog schepen Bert Rousseau”.

Het huidige budget sterkt ons in onze ambitie om deze uitdagingen op adequate wijze aan te pakken.

De financiële toestand van onze gemeente blijft gezond!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is