Meerjarenplanning Sport, Milieu en Lokale Economie

Op 27 februari 2014

Een vernieuwd subsidiereglement voor sportverenigingen zorgt voor een stevige ondersteuning van de clubs, met de nadruk op een professionele werking, een kwalitatieve jeugdwerking en daarnaast ook aandacht voor kansengroepen. De aanleg of vernieuwing van een looppad in elke deelgemeente moet het recreatieve sporten nog laagdrempeliger maken.

Als gemeente hebben we ons geëngageerd om tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie te worden. Jaarlijks wordt 15000 euro voorzien om de CO2-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium terug te dringen en zo op termijn (energie)kosten te besparen. Verder moet een strengere handhaving op het vlak van sluikstorten ertoe leiden dat men niet langer wegkomt met dit soort asociaal gedrag.

De uitbreiding van de KMO-zone Klein Boom krijgt verder vorm. Onlangs werd gestart met de verkoop van de eerste loten, waarbij ondernemen in een duurzaam kader centraal staat. De raad voor lokale economie, die vorig jaar voor het eerst samenkwam, wordt de ontmoetingsplaats bij uitstek waar gemeentebestuur en ondernemers/zelfstandigen van gedachten kunnen wisselen over diverse onderwerpen. 

Jeroen De Cuyper, Schepen van sport, leefmilieu en lokale economie

jeroen.decuyper [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is