N-VA Putte & OpenVLD Putte blijven weg van gemeenteraad 22/04/2015

Op 24 april 2015

Enkele weken geleden werd door de CD&V-mandatarissen in het schepencollege beslist om in de loop van april geen gemeenteraad te houden. Dit werd ook op die manier aan de gemeentelijke diensten gecommuniceerd. Voornaamste reden was de beperkte agenda.

Dringende zaken werden voorbereid voor de gemeenteraad van maart, de rest zou op de gemeenteraad in mei worden behandeld.

Onze verbazing was dan ook groot toen vorige week plots toch een gemeenteraad werd samengeroepen, met diezelfde beperkte agenda. Dit is voor onze fracties zinloos, en vooral een verspilling van gemeentelijke middelen omwille van de zitpenningen die telkens moeten worden uitbetaald.

Om die reden zullen de fracties van N-VA en Open VLD wegblijven van de gemeenteraad, en roepen wij CD&V op om hetzelfde te doen, zoals zij aanvankelijk ook van plan waren aangezien er geen gemeenteraad zou doorgaan.

Ook het onmiddellijk opnieuw samenroepen van de gemeenteraad met zulk een beperkte agenda lijkt ons om diezelfde reden niet opportuun.


Meer informatie?

Jeroen De Cuyper 0495/45 66 14

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is