N-VA Putte pleit voor stopzetten project seniorenwoningen parochiezaal Beerzel

Op 4 oktober 2012

N-VA Putte wil het dossier van de bouw van seniorenwoningen tegen de parochiezaal van Beerzel stopzetten voor de definitieve goedkeuring door de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

‘Als N-VA zullen wij er alles aan doen om dit dossier te stoppen’, aldus Katelijne Weyns‘, die de 2de plaats inneemt  op de N-VA-lijst in Putte. ‘Het project is zowel op het vlak van inplanting als van financiering geen goede zaak. N-VA Putte is uiteraard helemaal gewonnen voor de bouw van extra seniorenwoningen, maar we vinden dit een taak voor de huisvestingsmaatschappij en niet voor het OCMW. Het geld dat het OCMW en dus de gemeente hierdoor uitspaart kan uiteraard gebruikt worden om de schuld af te bouwen en aan andere sociale voorzieningen besteed worden.’

‘Bovendien is de inplanting tegen de parochiezaal van Beerzel volgens ons geen geschikte locatie. Wij verkiezen de parking bekend als ‘het Rode Plein’ uit te breiden tot tegen de parochiezaal en de appartementen tegen een uitgeruste weg te zetten, verder van de parochiezaal. N-VA Putte pleit ervoor dat gemeente en OCMW zich in de toekomst toeleggen op hun kerntaken en de schuld afbouwen. Het concurreren met de huisvestingsmaatschappij om sociale huurwoningen te realiseren hoort daar niet bij’, aldus nog Katelijne Weyns.

 

Meer informatie?

Jeroen De Cuyper – 0495 45 66 14 – jeroen.decuyper [at] n-va.bewww.n-va.be/putte

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is