N-VA Putte stelt volledige lijst voor

Op 17 september 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Verkiezingen 2018

Op 14 oktober neemt N-VA Putte met een volledige lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

De lijst wordt getrokken door 1ste schepen Jeroen De Cuyper, de afgelopen jaren als schepen bevoegd voor leefmilieu, sport en lokale economie. Op de 2de plaats vinden we Nicole De Preter uit Beerzel, reeds enkele jaren vooral achter de schermen actief binnen de afdeling. OCMW-voorzitter Bert Rousseau en schepen Peter De Vooght (ruimtelijke ordening, mobiliteit) nemen plaats 3 en 4 in, terwijl de 27-jarige juriste Sanne Ribbens de top 5 vervolledigt. 

De lijst wordt geduwd door Frans Quick uit Putte, advocaat en voormalig bestuurder van de Kamer van Koophandel Mechelen. 

“Met deze ploeg vormen we een mooie mix van bestuurservaring en nieuwkomers, met diverse achtergronden, jong en iets minder jong, en vertegenwoordigers uit alle Putse deelgemeenten. Ik ben tevreden dat alle schepenen opnieuw hun schouders onder ons project zetten, en we daarnaast enkele sterke nieuwkomers mogen verwelkomen op onze lijst”, aldus lijsttrekker Jeroen De Cuyper. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste speerpunten. 

 1. Een financieel gezond en modern Putte
  • Gezond financieel beleid
  • Gemeentelijke schuld nog verder afbouwen.
  • Gemeentelijke belastingen nog verlagen.
  • Ruimte om te blijven investeren (oa in de vernieuwing van de dorpskernen, maar ook in dienstverlening).
 2. Een actief en bruisend Putte
  • Blijvend investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur en promoten van sport als motor van een ruimer gezondheidsverhaal.
  • Garanderen van een kwalitatief aanbod kinderopvang, en een gevarieerd aanbod voor de jeugd.
  • Maximale ondersteuning van verenigingen (jeugd-, sport-, cultureel), onder meer via uitleendienst en logistiek.
 3. Een mobiel en verkeersveilig Putte 
  • ​​We blijven verder inzetten op het fietsvriendelijker maken van onze gemeente. Nieuwe fietspaden, trage verbindingen en veilige oversteekplaatsen staan hoog op het programma.
  • Ook het terugdringen van sluipverkeer en het verhogen van de algemene verkeersveiligheid staan met stip genoteerd. ANPR-camera’s en het weren van doorgaand vrachtverkeer in de kernen moeten hiertoe bijdragen.
 4. Een zorgzaam Putte met oog voor senioren  
  • Blijven organiseren van opleidingen en informatieve en recreatieve activiteiten voor senioren, dit zo veel mogelijk in samenwerking met verenigingen en organisaties.
  • Het kwalitatieve aanbod van het dienstencentrum uitbreiden naar de deelgemeenten.
  • Senioren ondersteunen in de actieve rol die zij opnemen in de gemeenschap en bij het vrijwilligerswerk dat velen van hen doen. Erkenning van de rijke beroeps- en levenservaring van senioren door inschakeling bij opleidingen en activiteiten.
  • Stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid van senioren zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
 5. Een groen, duurzaam en proper Putte
  • Nog meer inzetten op netheid openbaar domein
  • Maximaal behouden van de open ruimte
  • Verder verduurzamen gemeentelijke gebouwen (oa brandstofcel) en wagenpark (elektrische wagens, oplaadpunten…)
  • Strijd tegen zwerfvuil/sluikstort (opruimacties groene peters/meters, handhaving camera’s) onverminderd verderzetten
  • Verderzetten pionierswerk afvalverhaal, afvalberg nog verder verkleinen door focus op sorteren, recycleren, composteren, circulaire economie​.

Een overzicht van onze lijst:

1. DE CUYPER Jeroen 14. VAN DEN EYNDE Marleen
2. DE PRETER Nicole 15. HOLSTERS Tony
3. ROUSSEAU Bert 16. ALLAERT Jetty
4. DE VOOGHT Peter 17. DE WEERDT Luc
5. RIBBENS Sanne 18. CORTEBEECK Myriam
6. WILLEMS Mieke 19. VAN COPPENOLLE Jean Paul
7. RENETTE Frank 20. DUMEZ Christiane
8. VAN DER ZEE Monique 21. MINNEBO Pascale
9. VAN DE WEYNGAERT Marc 22. CROONEN Godelieve
10. KERRE Monique 23. MARIEN Theo
11. PALINGS Nick 24. LUYTEN Greet
12. HEULENS Kristoff 25. QUICK Frans
13. PAPENS Patrick  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is