N-VA Putte wil doorgaand vrachtverkeer in het centrum stevig beperken en kiest resoluut voor een leefbaar en handelsvriendelijk Putte

Op 19 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Het gemeentebestuur van Putte - waarbij onze N-VA schepenen het voortouw nemen -  gaat het vrachtverkeer in haar woonkernen beperken. Vanaf 2017 beginnen ze met het instellen van verboden zones. Vanaf 2018 starten ze met de controles via ANPR camera's. Alleen lokale leveringen zullen mogelijk blijven.

De gemeente gaat hierbij gefaseerd te werk. Zo werd in 2015 reeds een lokaal vrachtroutenetwerk opgesteld samen met onze buurgemeentes Bonheiden en Keerbergen. Na Bonheiden en Keerbergen past nu ook Putte het in de praktijk toe. In 2016 werd het mobiliteitsplan van de gemeente in die zin dan ook aangepast. De volgende fase is nu het effectieve invoeren van grote zones die verboden zijn voor het doorgaand vrachtverkeer. Dit zal een feit zijn voor de zomer van 2017. Zwaar doorgaand verkeer op de Leuvensebaan en de Lierbaan zal voortaan moeten omrijden. In een laatste fase zullen ANPR camera's voor de handhaving van de zones moeten zorgen. Dit is voorzien in de loop van 2018.

Schepen van Mobiliteit Peter De Vooght: "We kunnen niet ontkennen dat het zwaar doorgaand verkeer erg storend is voor de bewoners van het centrum. Met deze maatregelen willen wij onze kernen leefbaar houden. De gevolgen van de doortrekking van de R6, de impact van de kilometerheffingen voor vrachtwagens met lokaal sluipverkeer tot gevolg en de maatregelen die op stapel staan in onze buurgemeentes, hebben de reeds bestaande plannen in een stroomversnelling gebracht. Bovendien zullen de werken aan het kerkplein en de heraanleg van de Lierbaan er sowieso voor zorgen dat de noord-zuid verbinding door Putte-centrum geknipt wordt." De schepen verduidelijkt verder dat zwaar verkeer in de toekomst het wegennet zal moeten volgen zoals voorzien in het vrachtrouteplan. "Dit be­tekent dat de N15 tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg een ­cruciale rol krijgt, net als de pas aangelegde R6 en de N10."

Tenslotte nog dit. De ANPR camera's hebben meer mogelijkheden. Ook op vlak van veiligheid zal dit een grote vooruitgang betekenen voor Putte. Deze camera‘s kunnen we namelijk ook inschakelen voor nummerplaat- en snelheidscontrole. Ze zullen bovendien ook worden ingezet om onder meer inbrekers op het spoor komen. Zo zorgen we niet alleen voor een aangenamer maar ook een veiliger centrum van Putte.

Voor verdere inlichtingen kunnen jullie terecht bij Peter De Vooght, Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Mobiliteit, NV-A Putte

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is