N-VA-schepenen blijven weg van schepencollege

Op 21 januari 2015

Uit protest tegen de aanhoudende blokkering door CD&V Putte van democratisch genomen gemeenteraadsbeslissingen beslisten de 3 schepenen van de N-VA voortaan afwezig te blijven op het college.

Men kan niet aan de ene kant blijven beweren dat er niets aan de hand is en aan de andere kant de coalitiepartner schofferen en verdacht maken. Zie hiervoor de diverse uitlatingen in de pers, de opinies op de CD&V-website en een oranje pamflet van 8 bladzijden insinuaties.

Deze verklaringen staan in schril contrast met het absolute gebrek aan communicatie met het personeel waardoor op cruciale diensten als BKO (buitenschoolse kinderopvang) en technische dienst, om er maar enkele te noemen, de sfeer ver onder het vriespunt is gezakt.

Ook de desinformatie naar de burger toe, vooral bedoeld om de eigen historische verantwoordelijkheid in de totstandkoming van de Putse schuldenberg toe te dekken, is voor N-VA Putte onaanvaardbaar.

Als de CD&V dan een meerjarenplanning met schuldopbouw indient dan moet men niet verbaasd zijn dat de N-VA dit niet kan goedkeuren. Hun voorstel bevatte voor maar liefst 1,5 miljoen euro extra leningen. Ons programma is duidelijk : de schuld moet worden afgebouwd.

N-VA Putte heeft reeds in mei 2014 aan de gemeenteraad en de Puttenaar een oplossing aangeboden om deze situatie te deblokkeren. Wij hebben sindsdien geen andere mening verkondigd. Eigenbelang speelt hier allerminst voor de N-VA fractie. Wij hebben immers geen mandaat te winnen of te verliezen, dit in tegenstelling tot de CD&V.

Dat CD&V Putte, die deze chaos zelf heeft veroorzaakt, nu al voor de tweede maal een oplossing verhindert, overschrijdt ruimschoots de grenzen van het politiek fatsoen!

Onze burgers verdienen een gezond financieel beleid, heldere en gedragen keuzes en een gemotiveerde personeelsploeg. Het belang van de Puttenaar staat voor ons voorop.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is