OCMW Putte wil efficiëntie verhogen

Op 7 december 2015, over deze onderwerpen: OCMW

Onder impuls van OCMW-voorzitter Bert Rousseau heeft het OCMW van Putte een aantal diensten grondig doorgelicht op de efficiëntie van hun werking. Het resultaat hiervan heeft geleid tot 2 beslissingen die voorgelegd worden aan de OCMW raad die in werking treden vanaf januari 2016. Zo zal de huisvestingsmaatschappij ingeschakeld worden bij bepaalde taken voor de sociale woongelegenheden van Van der Borght te Grasheide. Daarnaast zal de technische dienst van het OCMW verder integreren met de technische dienst van de gemeente.

 Het beheer van de wachtlijsten van de 16 sociale woongelegenheden in Van der Borght en de jaarlijkse huurprijsberekeningen zijn een complexe en tijdrovende bezigheid. De steeds wijzigende wetgeving maakt de nodige software en personeel onontbeerlijk. Bert Rousseau contacteerde dan ook de huisvestingsmaatschappij die gespecialiseerd is in deze materie en meer dan 1000 woningen beheert binnen hetzelfde wettelijk kader. Zij werd bereid gevonden om het beheer van de wachtlijsten en de jaarlijkse huurprijsberekeningen tegen een beperkte vergoeding over te nemen.

 Ook de werking van de technische diensten van het OCMW kan efficiënter. Deze technische dienst heeft maar 3 vaste medewerkers en een uitgebreid takenpakket in groenonderhoud en onderhoud van woningen en gebouwen. Een specialisatie in de uit te voeren taken is dan ook onmogelijk. Door de integratie in de diensten van de gemeente, die beschikken over een uitgebreide groendienst en een gespecialiseerde dienst gebouwen, kunnen de taken voor het OCMW efficiënter uitgevoerd worden. De personeelsleden blijven in dienst van het OCMW, maar worden in het uitvoeren van hun taken aangestuurd vanuit de ééngemaakte diensten.

 “Door deze efficiëntieverhogingen wordt ruimte gecreëerd die kan aangewend worden voor de kerntaken van ons OCMW. Bovendien zijn dit logische stappen die we zetten in de richting van de totale integratie van het OCMW in de gemeente zoals deze beoogd wordt door de Vlaamse overheid” stelt OCMW-voorzitter Bert Rousseau.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is