Opvolging - Gemeenteraad 12 juli 2014

Op 17 juli 2014

Beste Puttenaars,

Hiernaast kan u het schrijven vinden van minister Bourgeois i.v.m. de klacht die wij ingediend hebben tegen de beslissing van de voorzitter van de gemeenteraad tijdens de zitting van 12 juli.

 

 

 

Hieruit blijkt dat de door ons ingediende punten volledig conform waren en dus moesten behandeld worden. De minister roept dan ook op om deze punten normaal te behandelen tijdens de gemeenteraad die bijeengeroepen wordt op 21 juli.
Eveneens bevat deze brief een oproep aan de gemeenteraad om, in het belang van de gemeente, zo snel mogelijk een beslissing te nemen over het al dan niet opstarten van de procedure tot aanstelling van een nieuw college.

Voor deze gemeenteraad werd door ons een punt ingediend met het voorstel van beslissing om de procedure verder te zetten.

We zijn dan ook verbaasd dat een raadslid van CD&V inhoudelijk eenzelfde punt indient maar dan met als voorstel de procedure niet verder te zetten. We nemen aan dat de gemeenteraadsleden die voor het verder zetten van de procedure en zij die er tegen zijn dan ook consequent stemmen op deze 2 punten. Na de schertsvertoning van 12 juli, die de gemeente veel geld heeft gekost, wil CD&V nu blijkbaar elk agendapunt 2 maal laten stemmen.

In de toelichting van het toegevoegde punt werd eveneens opgenomen 'Gelet op het voorbehoud van de rechtsgeldigheid van het besluit van de gemeenteraad van 9 mei 2014'. Hierover kunnen wij alvast meedelen dat burgemeester Chris De Veuster een klacht ingediend had bij de gouverneur om de rechtsgeldigheid van die beslissing te betwisten op basis van een volgens haar onvoldoende motivatie. Op 23 juni heeft het college echter kennis genomen van een brief van het agentschap binnenlands bestuur dat deze klacht verwerpt en de geldigheid van de beslissing van 9 mei 2014 dus bevestigt.

In diezelfde toelichting wordt eveneens gesteld 'er is geen structurele onbestuurbaarheid van de gemeente Putte'. Hiermee negeert de indiener de beslissing van de gemeenteraad van 9 mei, het besluit van de bemiddelingsopdracht van de gouverneur en de beslissing die de minister genomen heeft. Een merkwaardige stelling die impliceert dat de deskundigheid van gouverneur Berx en minister Bourgeois en hun diensten in twijfel getrokken wordt.

Vanwege de raadsleden van N-VA en OpenVLD

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is