Persbericht: College beslist om afgeschafte papierslagen te compenseren met nieuwe subsidie

Op 24 januari 2013

College beslist om afgeschafte papierslagen te compenseren met nieuwe subsidie.

Vorig jaar besliste het toenmalig bestuur de papierslagen door de Putse jeugdverenigingen af te schaffen. Hierdoor dreigden de betrokken jeugdverenigingen een aanzienlijk deel van hun inkomsten kwijt te spelen. De nieuwe bestuursploeg werd onmiddellijk geconfronteerd met dit beladen dossier en werkte een regeling uit waarbij rekening werd gehouden met alle aspecten. Deze houdt in dat de papierslagen niet opnieuw worden ingevoerd, zonder dat de jeugdverenigingen hiervan de dupe zijn.

Een belangrijk argument om de papierslagen niet opnieuw in te voeren is de veiligheid, en meer bepaald de aansprakelijkheid ingeval bij een ongeval. "Hoe klein ook, de kans dat er iets misgaat bestaat. In dat geval zal de gemeente aansprakelijk worden gesteld", zegt schepen Jeroen De Cuyper, bevoegd voor leefmilieu. "Het ophalen van huisvuil, en dus ook papier, is immers een taak van de gemeente. Wanneer deze wordt uitgevoerd door vrijwilligers begeeft men zich verzekeringstechnisch op glad ijs omdat de vereiste veiligheidsvoorschriften in de praktijk niet altijd worden nageleefd. Dat is meteen ook de reden waarom zowel de VVSG als OVAM oproepen hiervoor niet langer een beroep te doen op vrijwilligers, een oproep waar in de meeste gemeenten reeds gevolg aan werd gegeven”, aldus nog De Cuyper.

Om het inkomstenverlies voor de jeugdverenigingen te compenseren besliste het college een jaarlijkse subsidie toe te kennen van 30.000 euro aan de jeugdverenigingen die lid zijn van de jeugdraad en bovendien nationaal worden aangestuurd (KLJ en Chiro).

Dit  voorstel werd door de bevoegde schepenen en burgemeester besproken met de betrokken verenigingen.

Schepen van jeugd Mieke Fransen, zelf jarenlang actief in een jeugdvereniging, is tevreden met deze oplossing. "In overleg met de betrokken verenigingen zal een reglement worden uitgewerkt voor de verdeling van deze gelden, het is zeker niet de bedoeling het geld zomaar te geven. Op deze manier zal een deel van de subsidie ook terechtkomen bij jeugdverenigingen die in het verleden niet deelnamen aan de papierslagen en hierdoor evenwichtiger verdeeld worden".

"Tot slot realiseert het nieuwe bestuur hiermee ook een niet te verwaarlozen besparing op de werkingskosten van de gemeente", vult schepen van openbare werken Bart Lambrechts aan. "De gemeente stelde in het verleden steeds vrachtwagens met chauffeurs ter beschikking, die voor hun weekendwerk gecompenseerd werden met recupdagen in de week. Hierdoor kwam de goede werking van de dienst regelmatig in het gedrang". 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is