Persbericht: Gemeentebestuur wil andere invulling voor gronden achter het gemeentehuis

Op 21 februari 2013
Gemeentebestuur wil andere invulling voor gronden achter het gemeentehuis.

 
Door de nieuwe meerderheid CD&V/NV-A, werd op de gemeenteraad van 21 februari beslist om de grond achter het gemeentehuis niet te verkopen. Het bestuur wenst in dit dossier op lange termijn te denken. Zij baseert haar beslissing op 2 pijlers namelijk mobiliteit, open ruimte en het financiën.

Het bestuur is van mening dat het verlies aan open ruimte pal in het centrum, het verlies van de pleinfunctie en het gebrek aan parkeergelegenheden nefast is voor de handelaars en de bevolking, zeker met het oog op de herinrichting van Putte centrum die door iedereen als wenselijk wordt ervaren.

Ook het financiële plaatje kan de nieuwe bestuursploeg niet bekoren.  De éénmalige opbrengst van de verkoop zou goed zijn om het budget van één jaar op te smukken.  Het bedrag van de verkoop meer bepaald 950.000 euro zou op korte termijn reeds grotendeels opgesoupeerd worden door de aanleg van het binnenterrein en de omgevingswerken die, volgens de gemaakte afspraken, ten laste van de gemeente kwamen.

Bijkomend zouden we parkings van de huisvestingsmaatschappij en een privé parkeerruimte dienen te huren om aan de parkeerbehoeften te kunnen voldoen, samen goed voor een bedrag van ongeveer 40.000 euro per jaar. 

Het nieuwe bestuur is zich bewust dat deze beslissing een gevolg heeft voor het behalen van het sociaal objectief. Daar zij echter een groot belang hechten aan sociale huisvesting en wel degelijk het voorgesteld objectief willen behalen, zullen op andere locaties sociale projecten gerealiseerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is