Persbericht: Reactie N-VA Putte op actie ACW

Op 19 juni 2013

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Stedenbouw Peter De Vooght (N-VA)


Naar aanleiding van de actie 'Op je kop gevallen ' in Putte door het ACW wenst N-VA Putte even de puntjes op de i te zetten.

'N-VA Putte is verheugd dat het ACW na alle financiële perikelen van de afgelopen maanden hernieuwde relevantie zoekt en zich terug in het maatschappelijk debat mengt' aldus N-VA voorzitter Yannick Verrydt. 'We waren wel enigzins verbaasd over de bewering dat politiek Putte zich niet bezighoudt met de problematiek rond de R6. Als N-VA Putte organiseerden wij op 8 mei vorig jaar al een infoavond rond mobiliteit en meer specifiek de gevolgen van de doortrekking van de R6, en ook ons verkiezingsprogramma besteedt ruime aandacht aan deze kwestie.'

Gevraagd naar de reactie van de schepen van Mobiliteit Peter De Vooght : ' De gemeente Putte heeft reeds heel wat inspanningen gedaan als voorbereiding op de R6 zoals het invoeren van zone 30, het heraanleggen van belangrijke straten als de Leuvensebaan , Tinstraat, Vaatjesstraat. Ook nu zitten wij niet stil en  herwerken we ons mobiliteitsplan met extra aandacht voor de gevolgen van de R6, het sluipverkeer in het algemeen en de sensibilisering naar snelheid toe. Wij blijven ook aandringen bij het gewest om vaart te maken met hun actiepunten voor de N15.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is