Persbericht: "Samenstelling Schepencollege"

Op 5 november 2012

Persbericht CD&V – N-VA Putte 03/11/2012.

Graag stellen wij u het nieuwe schepencollege van Putte voor.


De bevoegdheden werden als volgt verdeeld: 

CD&V levert de burgemeester, Chris De Veuster, en is verantwoordelijk voor algemeen beleid, communicatie, gelijke kansen, burgerlijke stand, brandweer en politie. Chris Bosmans wordt bevoegd voor financiën, cultuur en toerisme, landbouw, senioren en ontwikkelingssamenwerking. Zij wordt opgevolgd na 3 jaren door Yannick Rombauts. Bart Lambrechts neemt openbare werken en patrimonium voor zijn rekening evenals woonbeleid en ict. Als jongste schepen zal Mieke Fransen kind en jeugd, onderwijs, evenementen en uitleendienst voor haar rekening nemen.
Voor N-VA neemt Jeroen De Cuyper de domeinen economie, sport en leefmilieu voor zijn rekening. Peter De Vooght wordt verantwoordelijk voor  ruimtelijke ordening/stedenbouw en mobiliteit. Bert Rousseau neemt de dagelijkse leiding van het OCMW voor zijn rekening en is de spil in de samenwerking tussen de verschillende diensten inzake armoedebeleid.

Tevens hebben wij bewust gekozen voor de aanstelling van een voorzitter van de gemeenteraad zodat er meer ruimte komt voor het inhoudelijke debat. Deze functie wordt ingevuld door Roger Janssens.

In de loop van volgende weken zullen wij samen de inhoudelijke krijtlijnen voor de volgende bestuursperiode vastleggen. Uitgangspunt is een moderne gemeente, met een goede financiële basis en met aandacht voor kwaliteit van leven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is