Persconferentie 17/05/2014

Op 17 mei 2014

Eerst en vooral wensen wij nogmaals te benadrukken hoezeer wij betreuren dat interne problemen bij CD&V het bestuur van onze gemeente op de helling hebben gezet.
Als N-VA zijn wij het voorbije anderhalf jaar steeds een loyale partner en een factor van stabiliteit geweest binnen de meerderheid. Vorige week was het reeds de tweede keer dat interne verdeeldheid bij de coalitiepartner voor problemen zorgde, dit keer zelfs in die mate dat het de bestuurbaarheid van onze gemeente hypothekeerde.
Ook wij hebben ons de voorbije week moeten bezinnen over hoe het nu verder moet en wat de beste optie is voor Putte en haar 17.000 inwoners. Na rijp beraad zijn wij tot de vaststelling gekomen dat het vormen van een nieuwe coalitie met Open Vld de enige uitweg uit deze impasse is.

De voorbije dagen hebben wij uiteraard ook contacten gehad met CD&V dat ons een voorstel heeft gedaan. Het is niet aan ons om in te gaan op de details van dit voorstel, daarvoor kunt u bij CD&V terecht. Graag beperken wij ons dan ook tot de vaststelling dat dit door ons in de eerste plaats om inhoudelijke, maar ook omwille van redenen van fundamentele geloofwaardigheid diende afgewezen te worden. Dit voorstel kon helaas op geen enkele wijze garant staan voor een stabiel bestuur de komende jaren. Nochtans is het net dat waar Putte nood aan heeft.

Wij hebben dit gisteren ook persoonlijk laten weten aan de coalitiepartner. Hierbij wensen wij nog mee te geven dat hoewel onze samenwerking niet is geworden wat beide partners ervan hadden verwacht, onze persoonlijke relatie met de burgemeester, onze collega- schepenen en de overige CD&V-mandatarissen het voorbije anderhalf jaar steeds goed was. Wat de N-VA betreft zal dit ook zo blijven, hoewel wij uiteraard begrip hebben voor de moeilijke situatie waarin zij nu verkeren.

Ook wij zullen de contouren van dit akkoord begin volgende week meedelen aan de gouverneur zodat zij hieraan het gepaste gevolg kan geven. In elk geval hopen wij dat Putte op deze manier zeer spoedig opnieuw het stabiele bestuur zal krijgen waar het recht op heeft.

Reeds vorige week verklaarden wij dat de N-VA steeds haar verantwoordelijkheid zal blijven nemen en dat wij Putte niet in de steek zouden laten. Wij menen dit op deze manier te verzekeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is