Putte gaat voor duurzaam energiebeleid

Op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Milieu

PUTTE – Putte gaat voor een duurzaam energiebeleid. De gemeente heeft de sportaccommodatie in de Kattestraat en de buitenschoolse opvang Cacetoe voorzien van een innovatieve mini-energiecentrale. Die werden ontwikkeld en geplaatst door Elugie uit één van onze deelgemeenten Grasheide.

In aanwezigheid van o.a. schepen van milieu Jeroen De Cuyper, Vlaams minister van energie Bart Tommelein  en klimaatexperte Jill Peeters werd in december de mini-energiecentrale van de sportaccommodatie in de Kattestraat geopend.

Door in te zetten op brandstofceltechnologie, een technologie die op waterstof werkt, zal de CO2-voetafdruk van de gemeentelijke gebouwen met meer dan 60 procent afnemen. Bovendien wordt er een jaarlijkse besparing van bijna 27 ton CO2 gerealiseerd. Dat komt overeen met de uitstoot van een wagen die 250.000 km in de wielen heeft. Naast de uitstoot van CO2 wordt ook de uitstoot van fijnstof, zware metalen en andere schadelijke gassen en stoffen aanzienlijk gereduceerd.

De kostprijs van een mini-energiecentrale bedraagt 20.000, exclusief plaatsingskosten.

Duurzaam en innovatief

De mini-energiecentrales, waarvan er in Vlaanderen vandaag zo’n 120 operatief zijn, produceren geruisloos elektrische energie via een reactie van waterstof en zuurstof. Dat maakt ze 43 procent efficiënter dan een gemiddelde Europese gascentrale. De waterstof wordt lokaal gekraakt uit groen gas dat via het bestaande gasnet in de mini-energiecentrale komt.

Het groen gas is afkomstig van grootschalige zon-, wind- en biogasprojecten die hun energie als groen gas opslaan in het bestaande gasnet. Zo kunnen gebouwen elke dag en het hele jaar door van energie voorzien worden, ook als er geen zon of wind is. Er is nauwelijks warmteverlies bij het proces, waardoor het rendement bijzonder hoog ligt. De beperkte warmte die toch nog vrijkomt, verwarmt sanitair tapwater en/of verwarmingswater.

Dit is één van de vele groene projecten die onze schepen van milieu Jeroen De Cuyper in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd voor de gemeente Putte.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is