Putte start sensibilisatiecampagne tegen zwerfvuil en sluikstorten

Op 6 mei 2015

Met sensibiliserende bermborden en affiches,  een team enthousiaste groene peters en een vuilnisbakkenplan bindt het gemeentebestuur van Putte de strijd aan met zwerfvuil en sluikstorten.

 schepen Jeroen De Cuyper bij bermbord

Zwerfvuil en sluikstorten komen nog al te vaak voor. Het gemeentebestuur van Putte kiest voor een integrale aanpak. Zo is er de succesvolle groene peters-campagne, waarbij vrijwilligers bermen opruimen tegen een kleine vergoeding. Daarnaast werkt het bestuur aan een vuilnisbakkenplan. Hierbij worden alle openbare vuilnisbakken geïnventariseerd en wordt er bekeken op welke plekken ze aangepast of weggenomen kunnen worden om misbruik te vermijden.

 

Gloednieuwe bermborden met een sensibiliserende boodschap zijn de volgende stap. Schepen van leefmilieu Jeroen De Cuyper onthulde het eerste bord langs de Lierbaan. “De nadruk van deze campagne ligt op zowel de grote kosten als het vele werk dat bij sluikstorten en zwerfvuil komt kijken. We willen een zo groot mogelijke doelgroep aanspreken. Affiches zullen verspreid worden bij de Putse scholen, gemeentegebouwen en handelaars. Afval hoort in de vuilbak en niet in de bermen of op de stoep,” geeft hij aan.

 

De andere bermborden staan aan de rotonde van de Tinstraat, aan de Driesstraat bij de glasbolsite en aan de Mechelbaan richting Peulis.  OVAM steunt lokale besturen die stapsgewijs steeds verder effectieve maatregelen invoeren en implementeren in het afvalbeleid. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is