Reactie actie middenstand

Op 7 november 2014

De afgelopen weken is er heel wat commotie ontstaan rond het parkeerbeleid in Putte. De gemeente kreeg van de middenstand het verwijt hier geen of onvoldoende aandacht aan te besteden. Daarom deze korte toelichting over het parkeerbeleid en de parkeermogelijkheden in onze gemeente.

 1)      Parkeerbeleid : Putte voert een parkeerbeleid dat gericht is op het versterken van het handelscentrum in de kern van elke deelgemeente.

* Een blauwe zone voor kort parkeren daar waar de handelszaken zijn.

* Men kan nog overal in Putte gratis parkeren

* De gemeente investeert € 400.000,- in bijkomende parkeercapaciteit. Dit wil zeggen een verdubbeling van het aantal vrije parkeerplaatsen in Putte-centrum!

* Ook in het vergunningenbeleid hebben wij als gemeente oog voor de parkeercapaciteit in de kern . Zo is minimaal 1 parkeerplaats/woongelegenheid vereist

* Acties ondernomen op korte termijn :

- uitbreiding van de blauwe zone over de volledige Alice Nahonstraat

- sensibiliseren gemeentepersoneel om tijdelijk aan de parochiezaal te parkeren

 2)      Parking Kelvik. De gemeente heeft deze parking een 4-tal jaar gehuurd en verleden jaar is de analyse gemaakt dat het permanent huren van deze parking vanuit gemeentelijk oogpunt duur en niet duurzaam is.

* Duur :  kostprijs 10 jaar huur = kost zelf nieuwe parking aanleggen. Bovendien lage bezettingsgraad over volledig jaar bekeken.

* Geen duurzame oplossing : er kan een project op ontwikkeld worden in de toekomst en dus kan dit niet opgenomen worden in een langetermijnstrategie mbt parkeren in de kern

 3)      Andere beschikbare parkeermogelijkheden in het centrum. Deze worden niet weerhouden in de langetermijnstrategie maar zijn op dit ogenblik wel beschikbaar :

-          Parking parochiezaal (100m van de Lierbaan)

-          Parking Carrefour (40m van de Lierbaan)

-          Parkeergelegenheden die door verschillende handelaars zelf worden aangeboden.

Uiteraard begrijpen wij de bezorgdheid van de handelszaken en willen wij hieromtrent een constructief gesprek voeren. Vandaar onze vraag tot een gesprek nu reeds 2 weken geleden, tot op heden onbeantwoord.

Voorts valt het te betreuren dat het gemeentelijk personeel door enkele handelaars betrokken wordt in deze discussie. Het culpabiliseren van onze medewerkers werkt contraproductief en bovendien zijn velen onder hen klanten van de handelaars.

Acties en oplossingen zoals hierboven beschreven kunnen trouwens door iedereen genomen worden, je hoeft daarvoor geen gemeente te zijn.

Peter De Vooght, Schepen mobiliteit

Jeroen De Cuyper, Schepen lokale economie

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is