Reactie Gemeenteraad 12 juli 2014

Op 12 juli 2014

Met verbazing en verontwaardiging nemen wij akte van de schertsvertoning van de voorzitter van de gemeenteraad. Wij begrijpen dat dhr. Janssens zijn rol te spelen heeft in het circus dat CD&V Putte nu reeds enkele maanden opvoert, maar als voorzitter van de gemeenteraad heeft hij de taak neutraal zijn functie uit te voeren. Wat zich vandaag afspeelde in de raadzaal was allesbehalve neutraal, we kregen een voorzitter die nonsensicaal een artikel uit het gemeentedecreet aanhaalde om uitstel van executie te bekomen. Dat het bewuste artikel 20 geen verwijzingen bevat naar notulen en in geen manier het uitgevoerde manoever ondersteunt wordt gauw genegeerd. Dat schepen Rousseau en dhr Gijsbrechts, fractievoorzitter van oVLD, hem hier op attent maken wordt met een simpel doordrammen afgewimpeld. Ook een tijdig aangevraagde schorsing van de gemeenteraad wordt genegeerd wanneer de voorzitter onwetmatig de zitting sluit.

Het enige gevolg dat hiermee bekomen wordt is dat de beslissing met 9 dagen wordt uitgesteld en dat hier extra kosten worden gemaakt voor een extra gemeenteraad, maar het resultaat blijft hetzelfde.

N-VA Putte is bewust zeer schaars geweest in alle communicatie rondom de onbestuurbaarheid van onze gemeente om de overgang in alle sereniteit te laten verlopen, maar we moeten vaststellen dat niet iedereen dit idee genegen is. We hebben ons steeds loyaal opgesteld tegenover de Putse burger en snel gekozen voor een stevigere nieuwe coalitie om degelijk bestuur te garanderen en betreuren dan ook de huidige gang van zaken, maar zien hier ook een bevestiging in van onze keuze.

Het is dan ook onze uitdrukkelijke wens om deze nare periode in de geschiedenis van onze gemeente achter ons te kunnen laten en terug vooruit te kunnen kijken naar een werkbare toekomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is