Reactie naar aanleiding van maatregel van gemeente Bonheiden in Scherpstuklei

Op 1 juni 2015

Het bestuur van de gemeente Bonheiden heeft er voor gekozen om met onmiddellijke ingang in de Scherpstuklei eenrichtingsverkeer in te voeren. De impact op de buurtbewoners van Peulis en Bonheiden is uiteraard groot en werd op geen enkele manier gecommuniceerd met de betrokkenen, laat staan met het bestuur van de gemeente Putte.

Bonheiden heeft hiervoor gekozen nadat een grote meerderheid van de Putse raadsleden op de gemeenteraad van donderdag 28 mei een aanpassing stemde van de verkeerskundige ingrepen in en rond Peulis. Het aangepast voorstel werd voorgesteld na uitgebreid overleg met allerlei instanties, de bewoners en de verschillende fracties in de Putse gemeenteraad.

De beslissing van Putte om zowel de Oude Putsebaan als de Peulisbaan te knippen dicht tegen de parking aan heeft verschillende voordelen die ook in Bonheiden voelbaar zijn :
- Doorgaand verkeer op de daartoe bestemde wegen : De wegen met een dubbel baanvak en een afgescheiden fietspad.
- Een autoluwe Peulisbaan en Oude Putsebaan : de verkeersleefbaarheid stijgt en bestaande fietsroutes worden versterkt. Tevens ontstaat er door de reeds bestaande knip op grondgebied Bonheiden aan Zellaer een autoluwe as van Peulis tot in Mechelen.
- Dit alles met beperkte omrijtijden.
- Voordelen zijn er ook voor de inwoners van Bonheiden : de snelste ontsluiting naar de N15 voor lokaal verkeer blijft, het aantal voertuigen in de Scherpstuklei en de Peulisbaan zal drastisch dalen en er zal geen sluipverkeer meer zijn op de Oude Baan.

Het door het bestuur van Bonheiden gewilde ‘lussensysteem’, in Putte verdedigd door de CD&V-fractie, werd eerder al weggestemd in de gemeenteraad van februari. Redenen hiervoor waren er veelvuldig : grote omrijfactoren, alle verkeer door de Peulisstraat duwen, geen adequate oplossing voor het sluipverkeer in de Peulisbaan en het niet versterken van schoolroutes en andere recreatieve en functionele fietsroutes. Hiervoor kon geen meerderheid gevonden worden.

In elk scenario, of er nu maatregelen genomen worden in Peulis of niet, zorgt de enkele richting in de Scherpstuklei voor een verplaatsing van verkeer naar straten waar het nog minder gewild is. In de huidige verkeerskundige opstelling in Peulis, die reeds 9 maanden in voege is, is deze maatregel desastreus : mensen van Peulis en Bonheiden staan voor grote omrijtijden om op de N15 te raken en het verkeer verplaats zich ofwel naar een zandweg in Bonheiden of naar de woonstraten in Peulis. Of ze blijven gewoon de Scherpstuklei in de verkeerde richting inrijden bij gebrek aan opties, hetgeen tot gevaarlijke toestanden leidt.

Wij roepen Bonheiden dan ook op om deze maatregel te herroepen en te wachten tot de maatregelen die de gemeenteraad van Putte heeft genomen in voege zijn. Zo blijven alleszins de inwoners van Peulis bespaard van deze negatieve effecten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is