RUP ‘Grasheide’ definitief goedgekeurd.

Op 22 maart 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad keurde onlangs het RUP ‘Grasheide’, na de voorlopige goedkeuring en het openbaar onderzoek, definitief goed.

“Het plan pakt actuele problemen aan zoals de zonevreemdheid van de school en de acute nood aan een nieuw lokaal voor de Grasheidse hondenvereniging, maar houdt ook rekening met de toekomst. Bij dit alles is de aandacht van het openbaar groen en het open karakter een constante waarde”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Peter De Vooght.

Het RUP, zoals het nu is goedgekeurd, richt zich in eerste plaats tot de kern van Grasheide-centrum gelegen ten westen van de Meester Van der Borghtstraat. In dit gebied zijn er ruimtelijk vele activiteiten en functies aanwezig en is het openbaar groen nog prominent aanwezig.

“Het eerste grote doel van het RUP ‘Grasheide’ is de bestendiging van het groene karakter door het voorzien van een zone voor landschapspark. Vorig plantseizoen, bijvoorbeeld, werd reeds een nieuw bos aangeplant ter compensatie van elders gekapte bossen. Zo proberen we de gekapte bossen maximaal in Putte zelf te herplanten.”, vervolgt schepen van ruimtelijke ordening Peter De Vooght.

De bestaande passieve recreatieve activiteiten worden met het RUP eveneens verankerd in hun groene omgeving.

De Grasheidse Hondenvereniging die zonevreemd gesitueerd was, krijgt door het RUP de zekerheid dat ze op de eigen terreinen hun activiteiten verder kunnen ontplooien. Door hun ligging in het landschapspark met een specifiek kader voor recreatieve functies wordt namelijk voorzien in een geschikte bestemming.

Ook het Gemeenschapslokaal, dat door burgers en verenigingen veel gebruikt wordt, krijgt een specifiek bouwveld binnen dit landschapspark waarbij een eventuele uitbreiding mocht dit in de toekomst noodzakelijk zijn, mogelijk is.

Daarnaast brengt het RUP ‘Grasheide’ een oplossing voor de zonevreemdheid van de Vrije Basisschool Grasheide. Door te voorzien in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen wordt de toekomst van de school veilig gesteld. Dit biedt tevens de school de mogelijkheid om zich verder te ontplooien, wat in het belang is van alle kinderen en leerkrachten van de school. Een uitgangsweg langs de Berkenlei (voor de zwakke weggebruiker en hulpdiensten) en de aanpassing van de speelplaats zijn al een eerste stap hierin.

Ook voor de zonevreemde woningen binnen het RUP is er rechtszekerheid ingebouwd voor de eigenaars. Afhankelijk van waar de woningen gelegen zijn in het plangebied is er gekozen voor specifieke voorschriften dat binnen het landschapspark hun rechten verankert of worden ze bestendigd in woongebied.

De tuin van de site Van der Borght wordt in het RUP als bouwvrije zone aangeduid.

Door de keuzes die gemaakt werden in dit RUP Grasheide wordt het groene karakter en de open ruimte achter de kerk en de tuin van de site Van der Borght gevrijwaard voor de volgende generaties met oog voor leefbaarheid en zekerheid voor iedereen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is