Spreken is zilver...

Op 1 september 2014

Regelmatig krijgen onze mandatarissen of de leden van ons bestuur vragen om meer uitleg omtrent de huidige situatie in onze fijne gemeente. Dat rustige Putte dat nu al enkele maanden in de ban is van de gestemde onbestuurbaarheid op 9 mei. Wij willen zelf niets liever dan u klare antwoorden kunnen geven, maar helaas is dit momenteel nog niet mogelijk omdat de situatie zelf nog niet ontward is.

Op 1 januari 2013 zijn we een contract aangegaan met de ondertussen meer dan 17000 inwoners van onze gemeente, een contract waarbij we plechtig hebben gezworen voor een beter Putte te gaan, om de kracht van onze afdeling in te zetten om deze gemeente te kunnen veranderen, te kunnen verbeteren. Hoe de feiten sindsdien zijn verlopen hebt u allemaal in de verschillende media en notulen kunnen volgen...

We hadden ons verwacht aan een rit met veel hindernissen op het parcours, maar hier waren we niet op voorbereid. De situatie verandert echter wanneer de eigen coalitiepartner deze hindernissen veroorzaakt, en we hebben CD&V het afgelopen jaar daar meermaals op attent gemaakt. Het is namelijk moeilijk besturen wanneer onderling wantrouwen heerst en men zo het oog voor het groter geheel verliest. Toen eind vorig jaar de geruchten de kop op staken dat het bij CD&V intern rommelde, hebben wij bevestiging gevraagd van de stabiliteit van de coalitie en die gekregen. Wanneer raadslid Rina van Looy in januari de CD&V-fractie verliet was onze verbazing dan ook groot en kreeg ons vertrouwen in de coalitiepartner een forse deuk. We hebben er bij hen op aangedrongen de interne strubbelingen binnen de afdeling te houden en niet te laten overslaan op het college. Ons verzoek was echter nog niet koud of nieuwe geruchten staken de kop op en luidden opnieuw een moeilijke periode van wantrouwen binnen het gemeentebestuur in. Toen de oppositie een punt indiende voor een extra gemeenteraad op 9 mei met de vraag om voor of tegen de onbestuurbaarheid te stemmen, ging bij ons dan ook alles op alarmfase rood. Opnieuw hebben wij de CD&V-fractie gevraagd om het vertrouwen en de stabiliteit van de coalitie te bevestigen en op een gezamelijke fractievergadering op 1 mei hebben we die gekregen. Wanneer op 9 mei bleek dat ook deze belofte een holle zin bleek was voor ons de maat dan ook vol. De meerderheid was gebroken en het interne geruzie van de CD&V bracht nu ook de gemeente in woelige wateren.

Toen we na een week moesten vaststellen dat men bij CD&V de boosdoener voornamelijk buiten de partij zocht, en zich ook nog eens waagde aan – zacht uitgedrukt - vervelende praktijken tegenover onze fractie en bestuur besloten wij na rijp beraad dat er onvoldoende basis was om terug in het verhaal te stappen. De keuze voor OpenVLD als nieuwe coalitiepartner werd niet licht genomen en werd voorafgegaan aan heel wat overleg. De persconferentie op 17 mei waarbij we een nieuw bestuursakkoord voorstelden met OpenVLD werd dan ook, weliswaar na stevige, constructieve discussies, unaniem goedgekeurd door ons lokaal afdelingsbestuur. We hebben toen snel gehandeld om de Putse burger te ontzien en niet het slachtoffer te laten worden van de Commedia del'Arte van enkelingen, en om Putte terug zo snel mogelijk een stevig en stabiel bestuur te geven.

Normaal gesproken zou dit nieuw bestuur geïnstalleerd zijn geweest op de gemeenteraad van 1 augustus. De klacht vanwege CD&V bij de Raad van State heeft er – tot onze grote spijt - voor gezorgd dat de impasse voorlopig blijft voortduren. Verder kunnen we momenteel over de situatie niet meer communiceren omdat we nog verschillende feiten moeten afwachten.

Indien u vragen hebt mag u natuurlijk ons altijd contacteren op putte [at] n-va.be of rechtstreeks bij onze mandatarissen of bij mij.

Namens het bestuur van N-VA Putte,

Yannick Verrydt
Voorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is