Succesvol startjaar voor de ‘groene peters’

Op 12 december 2014

De zwerfvuilcampagne ‘groene peters’ kende een succesvol startjaar. De groene peters, zowel individuele Puttenaars als Putse scholen en verenigingen, ruimden minstens twee keer een door hen gekozen traject op. Voor het onderhouden van deze bermen ontvingen ze een premie.

Het gemeentebestuur van Putte wil haar inwoners actief betrekken bij de problematiek van zwerfvuil. Verenigingen, buurtcomités en scholen konden daarom een berm adopteren. Ook als individuele Puttenaar kon je meedoen. Wie zich kandidaat stelde om groene peter of meter te worden van een berm stond in voor het verwijderen van het zwerfvuil langs die berm. Hier tegenover stond een kleine vergoeding. 

Verschillende individuele Puttenaars, enkele verenigingen en drie van de zes Putse scholen meldden zich aan om groene peter te worden. Zij ruimden heel wat afval op: vooral blikjes, glazen flessen en kleine stukken restafval werden opgeruimd. Naast zwerfvuil signaleerden ze ook enkele grote sluikstorten. In totaal werd zo’n 27.000 lopende meters berm proper gemaakt. ‘We mogen spreken van een succesvol eerste jaar. Ondertussen meldden zich al enkele nieuwe groene peters aan om volgend jaar de groep te vervoegen. Qua sensibilisering naar de inwoners toe kan dit tellen’, aldus schepen van leefmilieu Jeroen De Cuyper.

Tijdens het slotmoment ontvingen de groene peters nog een extra bedanking onder de vorm van een Putte Bon.

Een nieuwe oproep zal gelanceerd worden begin 2015.


Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is