Toelage mantelzorg en incontinentie- en stomamateriaal door OCMW

Op 22 januari 2014

Tijdens de voorbije OCMW-raad werd beslist dat het OCMW vanaf 1 januari 2014 de mantelzorgtoelage en de toelage voor personen met incontinentie- en stomamateriaal overneemt van de gemeente.

 

De voorwaarden tot het bekomen van beide toelagen blijft dezelfde. Voor personen met stoma- of incontinentiemateriaal blijft deze 40 euro die op de persoonlijke DIFTAR- rekening zal gestort worden. De mantelzorgtoelage voor mantelzorgers verdubbelt zelfs van 50 tot 100 euro.
 

Bij de bespreking van de meerjarenplanning in het schepencollege werd afgesproken dat deze 2 toelagen beter passen binnen de dienstverlening van het OCMW dan van de gemeente. Door deze aanvragen te behandelen binnen de seniorendienst van het OCMW kan gelijktijdig ook nagegaan worden of er nog andere hulpvragen of tegemoetkomingen kunnen passen voor deze cliënten.

“Bij het herbekijken van de mantelzorgtoelage was ook duidelijk dat wij de laagste toelage uit de regio hadden. Dit terwijl deze vrijwilligers de maatschappij een zeer grote dienst verlenen door er voor te zorgen dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ik ben dan ook blij dat we in tijden van besparing deze mantelzorgtoelage toch kunnen verdubbelen”, zegt OCMW-voorzitter Bert Rousseau.

 

Bert Rousseau, OCMW-voorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is