"Waarom pakken we niet meer uit met onze eigenheid?"

Op 21 november 2012

Beste dorpsgenoot

Op 14 oktober hebben we als N-VA Putte een sterk resultaat neergezet. Met Jeroen De Cuyper en Peter De Vooght hebben we competente schepenen in huis. Ook Bert Rousseau kan als OCMW- ervaringsdeskundige sterk wegen op het Puts beleid vanaf 2013.

Ik was blij met mijn resultaat en wil de kiezers oprecht danken voor hun vertrouwen. Ik neem graag mijn verantwoordelijkheid op als gemeenteraadslid en wil me bij de diverse besturen inzetten voor een goed lokaal bestuur, in een breed regionaal verband.

Het is mijn ambitie mee te werken aan de coördinerende en activerende rol in een integraal en duurzaam open ruimtebeleid. Het landelijk karakter in onze gemeenten verdient de nodige aandacht. Een meer planmatige aanpak voor landschapsontwikkeling en erfgoedzorg dringt zich op. En die goesting komt niet alleen vanuit mijn Bokrijk-achtergrond.

Omdat monumenten, dorpsgezichten en gave landschappen sterk het uitzicht en de identiteit van onze streek bepalen, moeten we samen met de omringende gemeenten leiding nemen  door de stichting van een intergemeentelijke erfgoedcel die het ons nog resterende erfgoed in kaart brengt, bewaart en beheert. Zo zou Putte als ‘onroerend erfgoedgemeente’ een verregaande bevoegdheid krijgen. In dit verband had ik recent een verkennend gesprek met een intergemeentelijk erfgoedconsulent archeologie van Limburg.

Waarom pakken we niet meer uit met onze eigenheid? Naast het beschermd en geïnventariseerd erfgoed is er nog veel aanwezig dat onze gemeente een eigen gezicht geeft.

Putte, Beerzel, Peulis en Grasheide hebben een kwalitatief hoogstaand toeristisch potentieel. Met een goede samenwerking tussen cultuur, media, onderwijs, toerisme en monumentenzorg kunnen we veel bereiken. Naast informatieverstrekking denk ik aan de verdere uitbouw via een (inter)gemeentelijk platform. Putte kan hier een voortrekkersrol nemen.

Als lid van de vzw Speelbergen-Heem-Dr Jozef Weyns organiseer ik regelmatig evenementen in Ter Speelbergen, in samenwerking met de cultuurdienst van de gemeente Putte en de Stichting Kempens Landschap. Het maïsdoolhof is er een mooi voorbeeld van.

Ook wil ik cultuur- en kunstinitiatieven mee ondersteunen. Er leeft immers al heel wat in Putte. Muzikanten, woord- en beeldkunstenaars moeten meer groeikansen krijgen.

We maken het verschil in Putte door een georganiseerde en gestructureerde aanpak waarbij we alle reeds bestaande initiatieven volmondig steunen, mee integreren en verder uitbouwen.

                  

Katelijne Weyns

                                                                                     

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is