Bert Rousseau

OOCMW Voorzitter - Schepen van sociale zaken, armoedebeleid, welzijn en financiën

° 3 juli 1973, samenwonend te Putte

Als OCMW voorzitter en schepen ben ik begaan met het welzijn van onze inwoners. Vanuit deze bevoegdheden is het streven naar een zo efficiënt mogelijk bestuur met zo weinig mogelijk belastingen voor de inwoners één van de N-VA speerpunten waar aan gewerkt wordt.

Ik ga voor een optimaal evenwicht tussen rechten en plichten van OCMW-cliënten.