Jeroen De Cuyper

Schepen van Milieu, Sport en Economie

° 1980, papa van Sien, woont in Beerzel

Kwalitatieve sportinfrastructuur is één van de pijlers van een gedegen sportbeleid.