Kandidaten

De N-VA trekt met een sterke ploeg naar de kiezer. Hierbij alvast een korte voorstelling van de lijsttrekker en de plaatsen 2 tot 5. De verdere lijst zal in de komende weken en maanden verder worden bekend gemaakt.

Lijsttrekker -  Jeroen De Cuyper, 38 jaar, Beerzel. Alleenstaand, papa van Sien, schepen van sport, leefmilieu, lokale economie. 

“Ik wil me verder inzetten voor een sportbeleid dat mensen maximaal laat sporten, zowel in groep als individueel, in de beste omstandigheden en met een ruim aanbod aan kwalitatieve   sportinfrastructuur. Op vlak van leefmilieu wil ik onder meer de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark verder verduurzamen, en blijvend inzetten op het afvalverhaal met problematieken als sluikstort en zwerfvuil.”

Plaats 2 - Nicole De Preter, 57 jaar, Beerzel. Gehuwd,  mama van 2 zonen en oma van 2 kleinkinderen, actief in de zorgsector. 

“Ik wil me inzetten voor een veilige, propere gemeente waarin elke burger zich goed kan voelen.”

Plaats 3 - Bert Rousseau, 44 jaar, Putte, samenwonend, industrieel ingenieur bij Water-link, OCMW-voorzitter en schepen van financiën, sociale zaken en armoedebestrijding.

"Ik sta voor een efficiënt openbaar bestuur met een gezond financieel beleid. Concreet wil dit zeggen blijven investeren,  een daling van de gemeentelijke schuld en zo laag mogelijke belastingen. Wat betreft sociale zaken bewaak ik het evenwicht tussen rechten en plichten waarbij het activeren van alle inzetbare personen centraal staat. Een vast inkomen is immers het beste middel is om armoede te bestrijden.”

Plaats 4 - Peter De Vooght, 43 jaar, Peulis. Papa van drie, zelfstandige in de bouwsector, schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit.

“Als Schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening sta ik voor een actief mobiliteitsbeleid met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de leefbaarheid van woonbuurten. Ook dorpskernvernieuwing en het behoud van onze open landschappen is voor mij een speerpunt.”

Plaats 5 - Sanne Ribbens , 26 jaar, Putte. Gehuwd met Bjorn en zwanger van hun eerste kindje, juriste, commercieel/juridisch medewerker bij Quares.

“Een goed uitgebouwd beleid rond kind & jeugd is niet meer weg te denken uit een moderne gemeente. Hier wil ik voor gaan.”