Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Jeroen De Cuyper

Lid Raad van Bestuur IVAREM, Penningmeester Arrondissementeel Bestuur N-VA Mechelen, Directeur AGB Privé domein Putte

Peter De Vooght

Directielid AGB Putte Publiek, Bestuurslid IGEMO

Freddy Vertommen

Lid directiecomité AGB Putte Privé, Lid Milieuraad en Gecoro, Ondervoorzitter Huisvestingsmaatschappij Heist-o-d-Berg Putte

Sanne Ribbens

Lid Raad van Bestuur AGB Privé Domein Putte

Katelijne Weyns

Lid Politieraad, Lid Directiecomité AGB Publiek Putte, Lid Algemene Vergadering Kempens Karakter

Yves Leurquin

Lid Bibliotheekraad

Gerda Juchtmans

Lid van de Welzijnsraad en de PWA-raad

Bert Rousseau

Voorzitter SVK Onderdak, Voorzitter Intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling BODUKAP, Lid Raad van Bestuur Finilek, Lid Beheerscomité IV Wonen Langs Dijle en Nete, Lid Beheerscomité P&B