Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 april 2016, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken

In oktober vorig jaar werd de dienstverlening vanuit de Rijksdienst voor Pensioenen die toen 7 jaar bestond stopgezet. Op aandringen van het gemeente- en OCMW-bestuur komt de directie van de Rijksdienst terug op deze beslissing en zal er tweemaandelijks een zitdag zijn. Vanaf april 2016 zal dit …

Op 8 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

De OCMW-raad keurde het gewijzigde meerjarenplan 2016 – 2019 en het bijhorende budget voor 2016 goed. Hierin worden 2 grote investeringsprojecten voorzien, nl. 3 nieuwe transitwoningen en een nieuwe kinderopvang voor Grasheide. Daarnaast wordt er een extra schuldafbouw voorzien. Bij de bijsturing …

Op 7 december 2015, over deze onderwerpen: OCMW

Onder impuls van OCMW-voorzitter Bert Rousseau heeft het OCMW van Putte een aantal diensten grondig doorgelicht op de efficiëntie van hun werking. Het resultaat hiervan heeft geleid tot 2 beslissingen die voorgelegd worden aan de OCMW raad die in werking treden vanaf januari 2016. Zo zal de …

Op 20 november 2015, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

Het OCMW van Putte beschikt over gelden welke voortkomen uit de verkoop van onroerende goederen. Het totale bedrag van verkopen van de afgelopen periode overstijgt ruim het nodige investeringsbudget voor de volgende jaren. Omdat het niet raadzaam is deze gelden te beleggen, lijkt het meer zinvol en …

  •