Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën

Op de gemeenteraad van 21 december 2017 is het aangepast meerjarenplan van de gemeente Putte goedgekeurd. Bij het opstellen van dit aangepast meerjarenplan bleven de 3 kernprincipes die onze bestuursploeg hoog in het vaandel dragen overeind: blijven investeren, schuldafbouw en verlaging van de …

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

Tijdens de voorbije gemeenteraad van november werd het aangepaste meerjarenplan van het OCMW goedgekeurd. In dit aangepast meerjarenplan werd het resultaat van de rekening van 2016 opgenomen. Er zijn geen wijzigingen aan de beleidsdoelstellingen aangebracht en het meerjarenplan werd verder …

Op 8 oktober 2017, over deze onderwerpen: Financiën

Onder impuls van onze N-VA schepen van financiën Bert Rousseau werd het kerkenplan voor de 4 kerken van de gemeente Putte door de verschillende bevoegde instanties opgesteld en goedgekeurd. Hierbij wordt de instandhouding van een deel van ons cultureel erfgoed naar de toekomst gevrijwaard. In …

Op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

OCMW Putte gaat leningen vervroegd aflossen De rekeningen van gemeente en OCMW werden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat de gemeente financieel op goede weg is, wisten we al, maar dat het OCMW al een tijdje goed doet is minder bekend. Schepen voor financiën Bert Rousseau: “Het OCMW eindigt met …

Op 17 november 2016, over deze onderwerpen: Financiën

Het meerjarenplan volgens Schepen van Financiën Bert Rousseau Bert Rousseau:”We hebben hard gewerkt aan een realistisch en evenwichtig meerjarenplan. Een mooie balans tussen minder lasten en extra investeren. We zullen de volgende jaren maar liefst 3 miljoen euro extra investeren bovenop de reeds …

Op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën

Positief resultaat samen met extra investeringen, extra schuld afbouw en verlaging van de belastingen. Op de gemeenteraad van december wordt een nieuw meerjarenplan voor de gemeente Putte ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan bevat een ruime afbouw van de gemeenteschuld van 6,3 miljoen …